Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במה ניתן לראות הבדלים בין קבוצת עבודה בוגרת לבין לא בוגרת?

1
done
by
מיין לפי

באילו גורמים ניתן לראות הבדלים בין קבוצת עבודה בוגרת לבין לא בוגרת?

1
done
by
מיין לפי

אילו הבדלים קיימים בין קבוצה לצוות?

1
done
by
מיין לפי

מה חשוב שיהיה בצוות?

1
done
by
מיין לפי

בגישה לבניית צוותים __, מטרת הגישה היא פיתוח רמות גבוהות של מודעות חברתית ואישית. המטרה היא להיות מודעים לעצמנו ומודעים למי שאתנו בקבוצה. לפי גישה זו, אנו לא מכירים את חברי הקבוצה שלנו. באיזו גישה מדובר?

1
done
by
מיין לפי

מהם האמצעים של גישת היחסים הבינאישיים?

1
done
by
מיין לפי

כיצד ניתן ליישם את גישת היחסים הבינאישיים?

1
done
by
מיין לפי

פעילות t(raining) groups כדוגמא ODT יוצר חווית תקשורת, הסתמכות, קירוב רגשי והקשבה פעילה. כמו כן, הוא מטשטש את גבולות המנהל והעובד. מאיזו סיבה כלי זה הפך לפחות נפוץ?

1
done
by
מיין לפי

מהו P-O Fit ותחת איזו גישה הוא נכלל?

1
done
by
מיין לפי

באיזו גישה ניצור חוזה ונורמות התנהלות?

1
done
נורמות התנהגות בקבוצה מייצרות ציפייה להתנהלות חברי הקבוצה. מומלץ לייצר חוזה המבוסס על ערכים ונורמות. למשל נורמות התנהלות בפגישות - מסכימים פה אחד על ההחלטות? איך מכבדים את דעת האחר?
by
מיין לפי