Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

עומר בן חמש עושים לו את המטלה עם סאלי. שואלים אותו איפה סאלי תחפש. מה סביר שיקרה?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי זיכרון אפיזודי?

1
done
*התקבלו כל התשובות על השאלה כי הפרק לא נכלל בסילבוס
by
מיין לפי

ההורים של עידו אוהבים אותו מאוד ונותנים לו להחליט מתי לישון, מתי להתקלח, מתי לראות טלוויזיה.. איזה סוג הורות זו?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים לא תורם להתפתחות TOM לפי הספר

1
done
ייצוג דואלי representation dual = תפיסה של אובייקט גם בתור אובייקט בזכות עצמו וגם בתור סמל
by
מיין לפי

לפי מאהלר מה קורה אם יש בעיה בשלב הסימביוטי?

1
done
אם השלב הסימביוטי לא נחווה כמו שצריך יהיה צורך להכיר את האחר ואת עצמי, צורך עז לחוויות סימביוטיות כאלה. אין הכרה מלאה במציאות ובחוקים של המציאות, הכל נחווה בנובע מהישות המשותפת, אין הבנה של זמן וסיבתיות בשלב הזה, ואז אם לא משלימים את השלב אז זה יוצר את הפסיכופתולוגיות של הפסיכוזות וכאלה.
by
מיין לפי

מה ההבדל בין התקשרות לא מאורגנת ושאר ההתקשרויות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לפי הסרט בייביז, מה נכון לגבי מארי היפנית שמחייכת בשינה?

1
done
by
מיין לפי

לפי אריקסון באיזה שלב הילד מפתח הבנה של פעולותיו לעומת הדרישות של החברה ומציב מטרות? (נתנו הבהרה שהצבת מטרות זה ההישג של אותו שלב)

1
done
by
מיין לפי

לפי בולבי מה קורה בשלב ההיקשרות בהתהוות?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין אמוציה לרגש?

1
done
by
מיין לפי