Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

דנה היא רופאה המתמחה בצינתורי מוח. בשבוע שעבר הוצע לה לצפות בניתוח חירום בהנהגתו של פרופסור מפורסם. למרות ששהתה בחופשה, הפסיקה אותה דנה והגיעה מיידית לחדר הניתוח. סביר ביותר להניח כי דנה הושפעה מכוח _______ של הפרופסור

1
done
by
מיין לפי

בכדי להגדיר אוסף של אנשים כקבוצה צריכים להתקיים מספר תנאים. אילו מהמאפיינים הבאים מהווה אחד מתנאים אלו?

1
done
by
מיין לפי

"במציאות הפוליטית של היום חסרים לנו מנהיגים אמיתיים. מי שחושב שאם ילמד תואר שני במנהל ציבורי, ואם עבר קורס מפקדים בצבא הוא כשיר להנהיג את הציבור - טועה. מנהיג פוליטי אמיתי נולד עם היכולות לגרום לאנשים ללכת אחריו, .... זה לא משהו שמגיע מניסיון" איזו גישה לחקר מנהיגות תואמת במידה הרבה ביותר לגישת הכותב?

1
done
by
מיין לפי

ירון וענת הינם מנהלי צוותים בחברת ביטוח. הצוות של ירון ותיק, מגובש ומקצועי ואילו בצוות של ענת עובדים רבים שהגיעו לאחרונה לחברה. הם אמנם מלאי רצון טוב אך אינם מכירים את העבודה ועושים הרבה טעויות. בהתאם לגישות המנהיגות:

1
done
by
מיין לפי

אילו מהבאים נכון לגבי מאפייני הדורות X,Y,Z

1
done
by
מיין לפי

חברה ישראלית צעירה פיתחה מוצר ייחודי לשוק הברזילאי. גרעין החברה מנה מס' מצומצם של מהנדסים שהעדיפו להישאר יחד כגוף מקצועי, על מנת להוזיל את העלויות של החברה ולשמור על ערך מוסף ייחודי. עם זאת, הם רצו לשווק את מוצרם בשוק הברזילאי במינימום עלויות. המבנה הארגוני המתאים ביותר עבור דרישות אלו הוא:

1
done
by
מיין לפי

לאחיות במחלקה האונקולוגית לילדים, עבודה קשה מלחיצה ולעיתים קרובות מייאשת ומתסכלת. מדובר בעובדות נעימות וחברותיות, בעלות רגישות ואכפתיות רבה. על פי תיאור זה, ובהתאם לתיאוריית דרך המטרה של האוס, איזה מן המנהלות הבאות היא המנהיגה המתאימה ביותר עבור עובדות אלו?

1
done
by
מיין לפי

מה מהבאים נכון לגבי סגנון "שב והנח" כפי שמתאר מודל הטווח המלא?

1
done
by
מיין לפי

החוקרים לוין ליפיט וויט ערכו מחקר על ילדים שבאו לחוגי אחר הצהריים, והתאימו להם מדריכים בעלי סגנונות מנהיגות שונים. מה מהבאים היא אחת ממסקנות המחקר שלהם?

1
done
by
מיין לפי

מסגרת תהליך הערכה שנתית לעובדים, נכתב על גד המשמש כמנהל מחלקת בקרה על ידי עובדיו שהוא "בא לידי ביטוי רק במקרה שבו צריך "לכבות שריפות" ולפתור בעיות לא צפויות". על-פי תיאור זה ניתן לומר כי הוא מנהל המאופיין בעיקר בתנהגות מסוג:

1
done
by
מיין לפי