Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים לא נכון במפגש בין תא זרע לתא ביצה?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי כל החד תאיים?

0.83
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי חרקים?

1
done
by
מיין לפי
by Noam Tzuri
Noam Tzuri 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 75
לחרקים יכול להיות זוג כנפיים אחד או שניים
by
by Ortal Maayan
Ortal Maayan 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 15
או בכלל לא, כמו בכינה
by

כמה לוחיות חיפוי יש לרב לוחיתיים?

0.17
done
by
מיין לפי

איזה משפט נכון?

0
mood
by
מיין לפי

באיזו מהקבוצות הבאות לא ניתן למצוא מינים טפילים?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהאורגנזימים הבאים לא מציג סימטריה בילטראלית באף שלב במחזור החיים?

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים הוא תולעת טבעתית?

1
done
by
מיין לפי

shipworms הן סוג של:

0
done
by
מיין לפי

מאיזה שכבת נבט התפתחו השרירים של התולעים הטבעתיות?

1
done
by
מיין לפי