Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

למי מהבאים אין יכולת רגנרציה?

1
done
by
מיין לפי

אצל מי נוכל למצוא את הgreen gland?

0.67
done
by
מיין לפי

לשם תנועה נעזרות התולעים הרב זיפיות ב:

1
done
by
מיין לפי

מאיזו בלוטה מופרש פרומון השביל בנמלים?

1
mood
by
מיין לפי

על איזה מהתהליכים הבאים לא נצפתה השפעה של הבלוטה האנדרוגנית?

1
done
by
מיין לפי

מה לא נכון לגבי עכבישים ועקרבים?

1
done
by
מיין לפי

אילו מהתאים הבאים לא יימצאו בספוג?

1
done
by
מיין לפי

מה משותף לבעלי גלגול חסר ולבעלי גלגול מלא?

1
done
by
מיין לפי

מה משותף לsand dollar ולקרנוניות?

0.67
done
by
מיין לפי

מה ניתן להסיק מסרטן קצר בטן בעל בטן רחבה?

1
done
by
מיין לפי