Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בתום חרישום בטופס ניטור החיאה אות תוודא המצאות חתימתה ה רופ על גבי טופס ניטור החיאה ותצרפם בכל הבאים פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

תוך כדי פעולת אינטובציה נגרם למטופל נזק לשיניים. כאחות שהשתתפה בפעולה מה עליךלעשות:

1
done
by
מיין לפי

מי מורשה לקחת דגימת דם לקביעת סוג דם

1
done
by
מיין לפי

כאחראית משמרת ערב דווח לך על העלמות מפתח ארון טוקסיקה כיצד תנהלי את האירוע פרט ל:

1
done
התשובה הנכונה היא עד לבצוע הפעולות הנל יעשה השימוש בסמים ב השאלה ממחלקה אחרת-לפי נוהל סמים מסוכנים 2.6.6
by
מיין לפי

סדר הפעולות בהכנת הטיפול התרופתי למטופלים הכול פרט ל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

מהי תקופת הזמן שבה ניתן לשמור מנת דם במחלקה אם ידוע מועד המתן:

1
done
מנות דם ומוצריו מיועדים לשימוש תוך שעתיים מרגע הגעתם למחלקה, דם שלא החלו לערותו תוך שעתיים חייבים להחזירו לבנק הדם – ]למעט חדרי ניתוח שם אושרה שמירת מנות דם למשך 24 שעות במקרר תקני[ בלווי טופס דוח החזרת מנות דם( בנוסף, מנות דם תוחזרנה לבנק הדם בתנאי שלא נפתחו ולא שהו מחוץ למקרר מעל שעתיים, בליווי טופס 'דוח החזרת מנת דם'
by
מיין לפי

באיזה מהמקרים המתוארים מטה ישנה סכנה גדולה ביותר להידבק בהפטיטיס C לא חות:

1
done
by
מיין לפי

במצב של החייאה CPR – RESUSCITATION PULMONARY CARDIO יש לנקוט ברצף פעולות חרום שנועדו להחזיר פעולת לב ונשימה , הכל פרט ל:

1
done
by
מיין לפי

רשימת הציוד לצורך החיאה הכל פרט ל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

בסיום כל החיאה, האחות שהשתתפה בהחייאה תקפיד לרשום ב'טופס ניטור החיאה' את כל הבאים מלבד:

1
done
by
מיין לפי