Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזו מבין התרופות הבאות מותר לרסק ולמעוך בעת הצורך:

1
done
by
מיין לפי

מתי אפשר לבדוק רמה תרפויטית של קומדין SODIUM WARFARIN:

1
done
obtain daily INR dtermination upon initation until stable in the therapeutic range, every 1-4 .weeks
by
מיין לפי

מדוע יש להתחיל טיפול ב Enalapril –במינון נמוך?

1
done
לפי NDH, לנטור לחץ דם מספר פעמים לפני ובמהלך הטיפול.אין אזכור על מינון התחלתי
by
מיין לפי

מה התופעת לואי שבעקבותיה יוחלף הטיפול של inhibitors Ace ל ARBS

1
done
)אייס מעלה ברדיקינין = אנגיואדמה ושיעול יבש(
by
מיין לפי

איזה מהתופעות הבאות עלולה להופיע בטיפול על ידי חסמי אלפא?

1
done
)קולטני אלפא מגבירים כווץ =< העלאת לחץ דם, קושי בסוגר ולכן קושי במתן שתן, כיווץ שריר רדיאלי ולכן הרחבת אישונים(
by
מיין לפי

מה תופעת לוואי שכיחה של אינטרפרון I

1
mood
לפי NDH- צמרמורות, תסמינים דמויי שפעת, זיהומים, ועוד
by
מיין לפי

חולה במצב של התייבשות מקבל נוזלים בהזלפה תוך ורידית. הוראת הרופא היא לתת 90מל לשעה. בסט העירוי שבו drops20=ml1 בדקת ומצאת שקצב הטיפות הינו 30 טיפות לדקה. כיצד יש לפעול.

1
done
1ml = 20 drops( 1.5ml=30drops )1.5ml*60 min = 90ml\hr
by
מיין לפי

בזמן חלוקת תרופות PO במחלקה את שומעת צעקה בחדר לידך 'אחות אחות בואי דחוף לכאן' מה תעשי?

1
done
done
by
מיין לפי

במהלך עירוי דם ומרכיביו יש לשים לתלונות המטופל ולתופעות לוואי של

1
done
by
מיין לפי

במידה ומופיעות אחת או יותר מהתופעות הנ"ל יש לפעול מיידית

1
done
by
מיין לפי