Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בע"ח שבתמונה מהווה חלק חשוב בדיאטה:

1
done
by
מיין לפי

הפריט התמונה הוא:

1
done
סבירות גבוהה שזאת התשובה, לא וודאי
by
מיין לפי

הפרט בצילום אופייני ל:

1
done
by
מיין לפי

בעל החיים הראשון שבוית בנקק"ב

1
done
by
מיין לפי

תופעת הגולגולת המכוירות מאפיינת את :

1
done
by
מיין לפי

התרבות האחמרית הוגדרה על סמך:

1
done
by
מיין לפי

מי מהבאים יוצא דופן (הסבר בקצרה מדוע):

1
done
מה שמופיע בתשובות בסוגריים אינו מופיע בתשובות במבחן. אלו המאפיינים הכלליים מאד של האתרים...
by
מיין לפי

הוצע שהמגדל והחומה ביריחו שימשו ל-

1
done
by
מיין לפי

הכלים האופייניים לאתר גשר בנות יעקב הם:

1
done
by
מיין לפי

מי מהחוקרים הבאים אינו קשור לחקר הפרהיסטוריה בארץ ישראל

1
done
by
מיין לפי