Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון בנוגע לתרבות הנטופית:

1
done
by
מיין לפי

הסהרון משמש כמאובן מנחה לתרבות

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון בנוגע לאתר גשר בנות יעקב

1
done
by
מיין לפי

תיארוך עוביידיה אינו מבוסס על:

1
done
by
מיין לפי

מה אינו נכון לגבי מערת קאסם

1
done
by
מיין לפי

מה היו עיקרי התאוריה של ז'אק קוואן בנוגע לתהליך הביות:

1
done
by
מיין לפי

מה היתרונות של הבנייה העגולה בהשוואה לבנייה המלבנית:

1
done
by
מיין לפי

איזו תרבות יוצאת דופן:

1
done
by
מיין לפי
by Sapir Elbaz
Sapir Elbaz 0 נקודות · לפני שבוע
מוניטין: 1
המוסטרית בפליאולית התיכונה וכל השאר בתקופה האפי-פליאוליתית
by

איזה אתר חשוב מהתרבות הנטופית נמצא בעמק החולה:

1
done
by
מיין לפי

הכלים האופייניים לתרבות המוסטרית הם:

1
done
by
מיין לפי