Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הפריט בצילום אופייני לתרבות:

1
done
by
מיין לפי

התרבות הנטופית הופקה על ידי:

1
done
by
מיין לפי

באיזו תקופה כלי זה שכיח:

1
done
by
מיין לפי

כלי צור המאפיין את התרבות הנטופית הוא:

1
done
by
מיין לפי

באיזה מהאתרים הבאים נמצאו שרידי פילים

1
done
by
מיין לפי

מצאת באתר שכיחות גבוהה של כלי קיצוץ (צ'ופרים) לאיזו תרבות תשייך\כי את האתר:

1
done
by
מיין לפי

אילו מצמד התרבויות מתוארכות לתקופה הפליאוליתית העליונה:

1
done
by
מיין לפי

באיזו תרבות מופיעה תופעת התיישבות הקבע\קבע למחצה הקדומה ביותר

1
done
by
מיין לפי

מי מהחוקרים הבאים יוצא דופן והסבר מדוע

1
done
by
מיין לפי