Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאנשים עיוורים עם פגיעה גנטית בפוטורצפטורים של הראיה יכול להיות ויסות של מחזור היום והלילה ע"י אור. ההסבר לכך:

1
done
by
מיין לפי

לפניך רישום מתח על זמן, מה לדעת התיאור המתאים ביותר לתרשים?

1
done
by
מיין לפי

הליך ההתמרה באיבר הקוכליארי גורם בתאי השערה הפנימיים ל:

1
done
by
מיין לפי

מה מיוחד לגבי תחושת הכאב:

1
done
by
מיין לפי

כישור השריר-

1
done
by
מיין לפי

לפי תאוריית ensemble coding ,(הראו את הציור של הכלב המנוקד מהמצגת)- איך משלימים את התמונה?

1
done
by
מיין לפי

איזה מנגנון נוירונלי יכול להסביר מיקום אובייקט אנכי במרחב (בהתאם לציור)?

1
done
by
מיין לפי

איזה מנגנון נוירונלי יכול להסביר מיקום אובייקט אנכי במרחב (בהתאם לציור)?

1
done
by
מיין לפי

האם שומן הוא טעם? מה אינו קריטריון תומך?

1
mood
by
מיין לפי

למה הPLACE CELLS מגיבים במרחב?

1
done
by
מיין לפי