Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הוולס הוא ריקוד בקצב

1
שאלה #22028
done

סימפוניית ה"קצב" של בטהובן היא:

1
שאלה #22031
done

האופייני לקצב הסמבה הברזילאי הוא

1
שאלה #22032
done

המוסיקה ההודית מיוחדת בגלל:

1
שאלה #22034
done

המוסיקה המערבית ,על סגנונותיה השונים: עם, ג'ז, לטיני, קלאסי-כתובה ברובה במשקל:

1
שאלה #22035
done

המדינה שתרמה הכי הרבה מקצבים למוסיקה שאינה קלאסית היא:

1
שאלה #22036
done

המשותף לפרק השני בסימפוניה הששית ( " הפאטטית") של צ'ייקובסקי ולתיבה הראשונה ביצירתו של רימסקי קורסקוב "תמונות בתערוכה" הוא:

1
שאלה #22037
done

לידור פרגר

לידור פרגר
לפני שבוע
6-1=5
0

סרבנדה של באך כתובה

1
שאלה #22038
done

הקצב במוסיקה הבלקנית מתאפיין

1
שאלה #22039
done

איזה מהיצירות הבאות, היא המורכבת ביותר מבחינה ריטמית

1
שאלה #22040
done