Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בקונצרט הערב נוגנה יצירה מתקופת הבארוק של המלחין:

1
שאלה #22295
done

איזה מההגדרות הבאות היא נכונה:

1
שאלה #22296
done

סימפוניית ה"קצב" של בטהובן היא:

1
שאלה #22298
done

במוסיקה חסידית ימצא שימוש רב ל:

1
שאלה #22299
done

הפעלת הפסנתר נעשית:

1
שאלה #22300
done

הכלי הגבוה ביותר בקבוצת כלי המיתר הוא:

1
שאלה #22301
done

המונח קרשנדו (crescendo):

1
שאלה #22302
done

המונח "רונדו" מתייחס ל:

1
שאלה #22303
mood

בתחילת הפרק השני בקונצ'רטו הרביעי של בטהובן לפסנתר ולתזמורת :

1
שאלה #22304
done

פיאצולה,כמו אומני טנגו אחרים ניגן ב:

1
שאלה #22305
done