Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מספר המיתרים של הכינור בתזמורת מערבית הוא:

1
שאלה #22045
done

שימוש בקשת יורדת עדיף במקרה הבא:

1
שאלה #22046
done

הוראת נגינת "פיציקטו" פרושה:

1
שאלה #22048
done

"סול פונטיצ'לו" פרושו:

1
שאלה #22049
done

כלי הקשת שניבנו באיטליה על ידי בונים כסטראדיבריוס באיטליה במאה ה17:

1
שאלה #22050
done

הכנר ניג'ל קנדי ידוע כ:

1
שאלה #22259
done

רוב הסולנים היהודיים המובילים העולם התפרסמו בזכות נגינתם בכלים הבאים:

1
שאלה #22260
done

דרג את גובה המנעד של כלי הקשת ,כשהגבוה ביותר הוא הראשון והנמוך ביותר הוא האחרון:

1
שאלה #22261
done

השימוש ב"ויברטו" בכלי הקשת הוא:

1
שאלה #22262
done

כלי הנשיפה מעץ המשמש לתיאור דמויות קומיות, כמו השוליה ב"שולית הקוסם" הוא:

1
שאלה #22270
done