Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ענף ההלבשה לגברים צמח בשנה האחרונה באחוזים בודדים והמותג FOX MAN מחזיק בנתח שוק יחסי נמוך בענף זה. לעומת זאת ענף כלי הבית צמח בשנה האחרונה באחוזים גבוהים והמותג FOX HOME מחזיק בנתח שוק יחסי גדול בענף כלי הבית. על פי מודל יועצי בוסטון (B.C.G) המותג FOX MAN ימוקם במטריצה כ____ ואילו המותג FOX HOME ימוקם במטריצה כ____.

1
שאלה #22858
done

כאשר צרכנים קונים את אותו המוצר, ניתן לומר בוודאות ש:

1
שאלה #22859
done

Yuval Matok

Yuval Matok
לפני 5 חודשים
יש טעות בשאלה לדעתי, זה אמור להיות כל התשובות לא נכונות
1

בענף הקפה ידוע שאחת החברות (חברה א) דוגלת בתפיסה הייצורית ואילו השניה (חברה ב) דוגלת בתפיסה המוצרית. אחד ההבדלים המרכזיים בין התפיסות של שת החברות הינו:

1
שאלה #22860
sentiment_very_satisfied

הביטוי ____ מתייחס למצב בו המוכר מתמקד במוצר עצמו ומתעלם מצרכי הצרכנים וממגמות השיווק

1
שאלה #22861
done

עבור פירמות הפועלות בענף החיתולים החד פעמיים, צמצום הילודה בעולם המערבי מהווה:

1
שאלה #22862
done

נתון כי ענף מוצר האמבט והטיפוח בישראל נמצא בצמיחה, חסמי היציאה בו נמוכים, ומספר הרשתות המציעות מגוון מוצרים לצרכן בישראל אינו רב. לפי מודל פורטר ניתן להסיק כי:

1
שאלה #22863
done

מנתונים שנאספו בשבועיים האחרונים עולה כי מכירת נקניק הפסטרמה ירדו ב30-50% בעקבות הודעת ארגון הבריאות העולמי ואימוץ המסקנות ע"י משרד הבריאות הישראלי. ירידה זו נובעת באופן ישיר מ:

1
שאלה #22864
done

מבנה ענפי של "תחרות מונופוליסטית" מאופיין ב:

1
שאלה #22865
done

רשת האופנה "קסטרו" הינה חברה ותיקה בשוק הישראלי. החברה החליטה לבחון את תיק העסקים שלה ע"י מודל בוסטון (B.C.G) ומהניתוח עלה כי המוצר מכנסי ג'ינס לגברים מוגדר כ"כלב", מכאן ניתן להסיק ש:

1
שאלה #22866
done

חבת מזון-טוב הינה בעלת נתח שוק 0.4 ונתח שוק יחסי 1, מכאן נובע:

1
שאלה #22867
sentiment_very_satisfied