Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על טיכו ברהה אפשר להגיד:

1
שאלה #25874
done

חוקי קפלר עוסקים ב:

1
שאלה #25875
done

האישים הבולטים שפיתחו את המודל ההליוצנטרי (שמש במרכז) היו:

1
שאלה #25876
done

מהו התאריך העברי המתאים לירח "מלא"?

1
שאלה #25877
done

האסטרונאוטים במבצע אפולו (שנות ה- 70) נחתו על הירח וחקרו אותו. כיצד הם הצליחו ללכת על פניו?

1
שאלה #25878
done

בליקוי חמה:

1
שאלה #25879
done

בנוגע לירח, ניתן להגיד ש:

1
שאלה #25880
done

כוחות גאות ושפל שכדור הארץ מפעיל על הירח גרמו:

1
שאלה #25881
done

כוכבי הלכת הענקיים גזיים נחשבים לענקים גזים - נוזליים שאין להם אדמה מוצקה. סמנו את התשובה הכוללת רק את כוכבי הלכת הענקיים גזיים.

1
שאלה #25882
done

נוגה (ונוס) נחשב לכוכב הלכת היפה והבהיר ביותר לתצפית מכדור הארץ. סמנו את התשובה המתארת אותו בצורה המדויקת ביותר.

1
שאלה #25883
done