Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הממצאים החשובים התומכים בתיאוריית המפץ הגדול הם:

1
sentiment_very_satisfied

היסודות הראשונים שנוצרו לאחר המפץ הגדול היו:

1
done

האיור הבא מתאר מבט-על מהחלל על השמש, כדור-הארץ והירח: מה הוא היום בחודש במצב הזה של הירח?

1
done

האיור הבא מתאר מבט-על מהחלל על השמש, כדור-הארץ והירח: איזה ליקוי יכול להתקיים במצב זה?

1
done

טמפרטורת פני הכוכב ניתנים להערכה על ידי:

1
done

מדידות מראות שגלקסיות ספיראליות סובבות "מהר מידי" סביב עצמן, ולכאורה היו אמורות להתפרק. ההסבר לעובדה שהן אינן מתפרקות כולל את:

1
done