Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שבתאי ידוע במיוחד בזכות:

1
done

מערכת השמש נוצרה כנראה מ:

1
done

שביטים נחשבים לזורעי "זרעי חיים" ו"ספקי המים" במערכת השמש. טוענים זאת כי:

1
done

לפניכם מספר ההיגדים הקשורים לסיבה המרכזית מדוע אנו חווים עונות שנה. סמנו בהמשך את התשובה עם ההיגדים הנכונים: 1 .מרחקו המשתנה של כדור הארץ מהשמש: קרוב יותר לשמש בקיץ ורחוק יותר בחורף. 2 .נטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ יחסית למישור המלקה (מישור הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש). 3. מרחקו המשתנה של חלקו הרלוונטי של כדור הארץ מהשמש: בקיץ הצפוני - מחצית כדור הארץ הצפונית קרובה יותר לשמש מאשר מחצית כדור הארץ הדרומית. 4. אורך היום (בממוצע) ברוב אזורי כדה"א שאינו קבוע: ארוך יותר בקיץ וקצר יותר בחורף. 5. חימום הקרקע ע"י השמש: בקיץ החימום גדול יותר מאשר בחורף.

1
sentiment_very_satisfied

יצירת יסודות כבדים מפחמן קשורים בדרך כלל ב:

1
done

הכוכבים הנמצאים בפינה השמאלית-תחתונה של עקומת HR נקראים ננסים לבנים. מעליהם בעקומה, נמצאים כוכבי הסדרה הראשית שצבעם לבן גם כן. מה דומה בין שני סוגי הכוכבים?

1
done

מסת ג'ינס היא:

1
done

מהלך חיי כוכב בעל מסה דומה לשמש שלנו הוא:

1
done

מהלך חיי כוכב בעל מסה של כ20 מסות שמש (שלנו) יכול להיות:

1
done

הקווים הספקטראליים שגילה פרנהופר במאה ה- 19 מאפשרים לנו היום:

1
done