Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התיאוריה המובילה היום להיווצרות היקום היא:

1
שאלה #25904
done

ממצאים חדשים מראים שהתפשטות היקום מואצת. המושג שבו משתמשים כדי להסביר זאת נקרא:

1
שאלה #25905
done

זמן קצר לאחר המפץ הגדול, נוצרו העננים (ערפיליות הגז) הראשונים. עננים אלה היו מורכבים:

1
שאלה #25906
done

גלילאו גליליי (תחילת המאה ה- 17) היה הראשון שצפה בטלסקופ אל הכוכבים. עיקר תגליותיו היו:

1
שאלה #25907
done

תצפיות בתחום האולטרא סגול, קרני X וקרני גמא החלו עם:

1
שאלה #25908
done

מהו התאריך העברי המתאים למצב שבו לא רואים את הירח כלל (מולד אסטרונומי)?

1
שאלה #25909
sentiment_very_satisfied

בליקוי ירח (לבנה)

1
שאלה #25910
done

היווצרות הירח קשורה כנראה ב:

1
שאלה #25911
done

אחת הסיבות החשובות ליצירת גאות ושפל בכדור הארץ קשורה ל:

1
שאלה #25912
done

כוכבי הלכת הארציים נחשבים לבעלי אדמה מוצקה. סמנו את התשובה הכוללת רק כוכבי לכת הארציים.

1
שאלה #25913
done