Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ניתוח התפקידים המרכזיים שמערכת המוצר מבצעת נערכת לפי: פירוק המערכת למרכיבי ה"תת מערכת", ניתוח סביבת המערכת המהווה "על מערכת" וסיווג תיפקודי המערכת לפי פונקציה מועילה, מזיקה, ביתר ובחוסר

1
mood
by
מיין לפי

כיום משתמשים בטכנולוגיה לחיטוי קרקע ולחיסול מזיקים בענף החקלאות, בעיקר לגידול אוכל אורגני. בעזרת הטכנולוגיה נוצרים פיצוצים זעירים רבים שהורגים את המזיקים, בעיקר תולעים. הייחודיות היא בהדף, שהמכונה מייצרת, מתחברת לטרקטור וכל חצי שנייה, תלוי במהירות הטרקטור, מתבצע פיצוץ. זוהי חקלאות ירוקה שנותנת פתרון ל שימוש שהיה נפוץ בעבר בכימיקל מתיל ברומייד. כמוצר נלווה, המכונה משמשת גם להברחת ציפורים משדות חקלאיים. "במקום לשלם לבדואים או לתאילנדים ללכת בשדות ולהקיש בבקבוקים בכדי להבריח ציפורים החקלאים יכולים לבחור בפתרון שלנו", אומר פרידמן. בהקשר של הברחת ציפורים המכונה יוצרת גל הלם ( Shockwave ) שיכול להגיע גם למרחק של 1.5 ק"מ. בני אדם לא ירגישו את גל ההלם, רק אם יתקרבו למרחק 50 מטרים, ואז ירגישו מכה קלה. רק במרחק של חמישה מ' לפני המכונה הם ייפגעו פיסית", מסביר פרידמן. הפונקציה המרכזית שהמערכת מבצעת היא, יש לבחור תשובה אחת:

1
done
by
מיין לפי

על כל חברה לבצע מבחני השוואה לניתוח מתחרים הכוללים 7 שלבים: 1. קביעת הפונקציות להשוואה. 2. זיהוי משתני הביצועים של המוצרים העיקריים שיש למדוד. 3. זיהוי החברות המצטיינות בתחום. 4. מדידת הביצועים של חברות מצטיינות. 5. מדידת ביצועי החברה ביחס לחברות האחרות. 6. הגדרת תכניות ודרכי פעולה לסגירת הפער. 7. מימוש ומעקב אחרי התוצאות. מחזור פעילויות זה הינו דוגמה ל

1
done
by
מיין לפי

מערכת שתייה דגם DUNE, דגם זו מיועד לקהל הרוכבים והרצים. מערכת זו בנויה בצורה כזאת אשר תקל ,תתאים ותיתן אפשרות לתנועה חופשית של המפעיל בעת הפעילות הספורטיבית מערכת השתייה DUNE מתחילה להיכנס לשוק המקומי והעולמי, לתודעה של המשתמשים הפוטנציאלים (רוכבי אופניים ורצים) אשר מעוניינים לאחסן ולעביר אליהם את נוזלי השתייה מבלי לפגוע בכושר התנועה שלהם. בימים אלו ניתן לראות כי משתמשים פוטנציאלים מראים התעניינות במוצר באמצעות פניות ושאילתות בפורום החברה ובחנויות המשווקות את המוצר. אך עם זאת הוא אינו נרכש בכמויות גדולות, אלה רכישות נעשות על ידי משתמשים אשר אוהבים מוצרים חדשניים. בהסתמך על תיאור זה, באיזה שלב משלבים מחזור חיי המוצר נמצאת מערכת השתייה של DUNE?

1
mood
by
מיין לפי

ניתוח השלבים בחיי מוצר ובניית אסטרטגית שיווק: המטרה של ניתוח השלבים בחיי מוצר היא ללמוד ולהבין את התהליכים המאפיינים כל שלב ממחזור חיי המוצר ושילובם באסטרטגית השיווק המתאימה לשלבים אילו.

1
done
by
מיין לפי

שלב הצמיחה במחזור חיי המוצר מתאפיין בהערכות ובביצוע האסטרטגיות

1
done
by
מיין לפי

בחר את התשובה הנכונה

1
done
by
מיין לפי

אסטרטגיה המתאימה להגדלת מספר הלקוחות ניתן לתכנן באמצעות מעגל משוב חיובי

1
done
by
מיין לפי

בבנית מטריצת הייעודים כמה מעגלים. מעגל 2 מתאר :

1
done
by
מיין לפי

אבני הבניין של בניית אסטרטגיות שיווק הם:

1
done
by
מיין לפי