Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הסרה או דיכוי של תאי סרטולי עלולה להביא ל:

1
שאלה #1165
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

איזה הורמונים משפיעים על הפרשת טסטוסטרון ואסטרוגן:

1
שאלה #1166
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Nasti Marchinsky

Nasti Marchinsky
יותר מ-6 חודשים
גם ג' נכון כי הוא זה שגורם להפרשה של LH, אז בעקיפין הוא גם משפיע, לא?
4

Yuval Ginosar

Yuval Ginosar
יותר מ-6 חודשים
התשובה הנכונה היא רק LH וFSH לאחר החשיפה.
0

אשכים בזכר מתפתחים באופן נורמלי כתוצאה מ:

1
שאלה #1167
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

פרומונים אינם נחשבים להורמונים כי:

1
שאלה #1168
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

Shahar Sagie

Shahar Sagie
יותר מ-6 חודשים
השאלה היא האם בכלל נכון שפרומון הוא אינו הורמון. הסיבה שפרומון לא עונה על ההגדרה הורמון היא שהם לא משפיעים על האורגניזם עצמו ועוברים בתווך הסביבתי לאורגניזם אחר, אך הפרומון הינו הורמון בהגדרה.
0

הרבייה בפרוקי רגליים כדוגמת נקבת היתוש מבוקרת דרך:

1
שאלה #1169
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

הגלגול בדו-חיים מבוקר ע"י הציר האנדוקריני הכולל:

1
שאלה #1170
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

גלוקוז אינו נחשב להורמון כי:

1
שאלה #1171
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

תת יחידה a של LH נחשבת לשמורה יחסית באבולוציה בגלל ש:

1
שאלה #1172
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

בשיטת RIA לבדיקת אקדיזון:

1
שאלה #1173
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!

המחלה IDD  הנובעת ממחסור ביוד עלולה להתבטא ב:

1
שאלה #1174
done
done

 • mood
  תודה!
 • mood
  תודה!