Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במשולש היחסים בין - כמות רצפטורים, כמות ההורמון ומידת האפיניות. מה משפיע על הרגישות בריכוזי הורמון נמוכים?

1
done
by
מיין לפי

בקרת סוכר בדם:

1
done
done
by
מיין לפי

בנוקאאוט של רצפטור של פרוגסטרון:

1
done
done
by
מיין לפי

LH ו-FSH:

1
done
done
by
מיין לפי

JHBP הם:

1
done
by
מיין לפי

זכריות המוח ביונקים:

1
done
done
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במהלך גילוי חלבונים המכונים JHBP שהם נשאים של ההורמונים היוביניליים בהמולימפה, ניתן לעשות שימוש באמצעים הבאים:

1
done
by
מיין לפי

מלימוד הרצף של הגן המקדד להורמון האנדרוגני החלבוני בסרטנים אנו למדים כי החלבון הנוצר מופרש מהתא:

1
done
by
מיין לפי

במהלך הויטלוגנזה באורגניזמים מטילי ביצים נאגרים חומרי תשמורת באואוציט המתפתח. ניתן לעקוב אחרי השפעת הורמוני רבייה על רמת התהליך בבדיקה בלתי חודרנית תוך שימוש בשיטת ELISA המודדת:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לקחו קוטיקטולות של חסרי חוליות  עם כרומוטופורים וריסקו והכינו מהם רסק. מה ניתן להפיק מרסק כזה של קוטיקולות:

1
done
by
מיין לפי