Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה היתרון בנוק אאוט בעכברים:

1
done
by
מיין לפי

משוב קצר:

1
done
by
מיין לפי
by Simona Krasnopolsky
Simona Krasnopolsky 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
למה ג' לא יכול נכון??
by
by QuizMe
QuizMe 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
כי ג' מתאים לכל משוב ולא רק לקצר - כל משוב יכול להיות לשלב שמעליו אבל הקצר קורה בין ההיפופיזה להיפותלמוס
by
by Simona Krasnopolsky
Simona Krasnopolsky 4 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
אבל אם הוא נגיד משפיע על עצמו זה אולטרה קצר ואם על שלב אחד מעליו זה הקצר ואם זה כמה שלבים אז זה הארוך...לא תופס?...זה כאילו הוא נתן הגדרה בכללי ולא ספציפי כי בטוח יש עוד בקרה כזאת חוץ מהיפופיזה היפותלמוס...
by