Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יחס האצבעות בידיים (2D:4D) הוא סימן לדימורפיזם זויגי:

1
done
done
by
מיין לפי

לאור הבנתנו את המחלות הסכרתיות ניתן לקבוע כי המצבים הבאים עשויים להיות גורמים למחלת סוכרת מטיפוס 1 :

1
done
done
by
מיין לפי

פורגסטרון:

1
done
by
מיין לפי
by Shahar Sagie
Shahar Sagie 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
לא מסכים, גם ב
by
by Uri Ben
Uri Ben 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לאחר חשיפה - רק ג'
by

פרטים בסרטן שהם INTERSEX

1
done
by
מיין לפי
by Uri Ben
Uri Ben 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לאחר חשיפה - רק ב'
by

הסרת בלוטה אנדרוגנית בסרטן

1
done
by
מיין לפי

DNA microarray מאפשר:

1
done
done
by
מיין לפי

ההבדל בין סינתזת אינסולין בתאי b באיי-לנגהרס בלבלב לבין הפקתו בשיטות ביוכימיות מחיידקים:

1
done
by
מיין לפי

מה הכרחי להשפעה של הורמון על איבר המטרה?

1
mood
by
מיין לפי

פוספוליפאז הינו אנזים חשוב כיוון:

1
done
by
מיין לפי

ברבייה ביונקים, מסלול הבקרה הקצר ביותר (Ultra short) נובע מ:

1
done
by
מיין לפי