Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. האם אסדרה טובה למשק?

1
done
by
מיין לפי

ההבדל בין קבלן משנה לספק מיקור חוץ

1
done
by
מיין לפי

ההחלטה הראשונה שעלינו לעשות בתחילת פרויקט

1
done
by
מיין לפי

המטרה אשר ניתנת למדידה של מצגת משקיעים

1
done
by
מיין לפי

תיחום של מערכות לניהול שרשרת אספקה

1
done
by
מיין לפי

פרויקט הקמה של מערכת ERP הוא

1
done
by
מיין לפי

את הנתונים של רווחיות יש לקבל מתוך

1
done
by
מיין לפי
by Tal Terry
Tal Terry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
מהסיכום: דוחות חשבונאים נפיק רק ממערכת הנהלת חשבונות ולא ממערכות תפעוליות )כי מערכות חשבונאיות מעודכנות לפי תקנות(. מערכת הכספים מתכננת את תזרים המזומנים לעתיד וניהול מלאי הכסף. ERP של SAP הוא כזה.
by

תקציב הוא למעשה

1
done
by
מיין לפי

הלוואה יש להחזיר, השקעה לא. ולכן –

1
done
by
מיין לפי

דירוג גבוה ב-GOOGLE מחושב לפי

1
done
by
מיין לפי
by Tal Terry
Tal Terry 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
דירוג התוכן(מהסיכום): o איכות התוכן, מידת העדכניות של דפי האתר - תוכן אשר אינו מתעדכן או לא חל בו שינוי, או אין הבדל בינו לבין הגרסה הקודמת שלו – יורד הדירוג שלו. o Link Popularity – מספר הקישורים הנכנסים, איכות האתרים המפנים, מידת ההתאמה למילות המפתח. o איכות האתרים – האם זה אתר מרכזי/מוביל/משפיע בתחומו. o להקפיד על שדות תאריך עדכון.
by