Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאחר פרסום וקבלת rfp על פי איזו מטודולוגיה נקבל את ההחלטה הנכונה.

1
done
by
מיין לפי

מה יכולה להיות עבודה נוספת של סוכני השינוי

1
done
by
מיין לפי

bi אסטרטגי עם שילוב של מידע מגורמים חיצוניים במה נשתמש

1
done
לא בטוח שזה נכון
by
מיין לפי

שאלה בנוגע לחוק הפיטרי. מביאים לארגון עובדי בנקים לשעבר שלגביהם חל החוק הפיטרי במקום עבודתם הקודם. איזה תהליך יש לבצע על מנת לקבל מהם את הידע שצברו בארגון שלהם?

1
done
by
מיין לפי

מדובר בפרויקט שלא היה כמוהו מעולם. מי הסמכות שקובעת את הנהלים לפיהם מגדירים את מערכת המידע?

1
done
by
מיין לפי

המערכת תפעל בטכנולוגית cloud. הרגולטור אוסר על התקנת שרתי הענן מחוץ לבנק. איפה תתקין אותם?

1
done
by
מיין לפי

נבחרת להקים את הגוף שיבחר את הספק המבצע של הפרוייקט. מהו לדעתך ההרכב המיטבי של גוף זה?

1
done
by
מיין לפי

יש צורך לשמור על אבטחה גבוהה וזיהוי של לקוחות שייתאפשר בכל תנאי. איזה מנגנון אבטחה תשתמש בנוסך לשם משתמש וסיסמא?

1
done
by
מיין לפי

אתה מחוייב להעסיק עובדים מתוך הבנק שיהיו אחראיים על תהליכי הליבה. איזו הכשרה צריכה להיות עובדים?

1
done
by
מיין לפי

מה המעמד של הCRM בארגון כזה?

1
done
by
מיין לפי