Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מבין חלופות הפתרון אשר עומדות לפניך, מה נראה לך הנכון ביותר

1
done
by
מיין לפי

לאחר הצגת חקר המצב הקיים להנהלה, הם התרשמו לטובה ואישרו לך להתחיל בביצוע הפרויקט. לאחר חקר המצב קיים (שבטוח עשית שלב זה כבר כי לא היית מציג להנהלה טרם סיומו), מה השלב הבא שתעשה?

1
done
by
מיין לפי

בשעה טובה הפרויקט יצא לדרך ופנית אל הספקים. הודות לאיזה מתודולוגיה תוכל להשוות בין ההצעות שלהם?

1
done
by
מיין לפי

רוצים לערב את ההנהלה ואין לה זמן להתעסק בזה מה תעשה

1
done
by
מיין לפי

החברה רוצה לוודא שהסוכנים לא יוכלו להכחיש שביצעו פעולה. מה הדרך הכי טובה?

1
done
by
מיין לפי

מערכת מידע חדשה... יש לחברה סניפים בכל העולם שצריכים להזין נתונים. במה תבחר:

1
done
by
מיין לפי

איך תדרג את הנציגים של החברה בעולם (לא רק על בסיס מכירות) ?

1
done
by
מיין לפי

כידוע לך החברה הולכת להנפקה בבורסה. מה הצעד הבא שתעשה?

1
mood
by
מיין לפי

על סמך מה תעשה את בדיקות הקבלה?

1
done
by
מיין לפי

איך תנהל משהו שקשור לניהול המלאי

1
done
by
מיין לפי