Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בקובץ מרשם אוכלוסים מספר זהות הוא שדה

1
done
by
מיין לפי

שם פרטי ושם משפחה

1
done
by
מיין לפי

מה הדבר הראשון אותו יש להגדיר בתחום "ניהול פרויקטים"?

1
done
by
מיין לפי

שיטת המדידה הנכונה

1
done
by
מיין לפי

הפעלה עדיפה

1
done
by
מיין לפי

אסטרטגיה של הארגון ומערכות המידע

1
done
by
מיין לפי

המיצוב הנכון של מערכות המידע

1
done
by
מיין לפי

מה מבין המשפטים הוא הנכון

1
done
by
מיין לפי
by Or Mintz
Or Mintz 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 30
חזון מוביל לאסטרטגיה ואסטרטגיה ממומשת בעזרת טקטיקה
by
by Omri Cohen
Omri Cohen 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
אז מה התשובה?
by

המיצוב הנכון של מערכות המידע בארגון

1
done
by
מיין לפי

49. גיוס הון בפניה ליותר מ-35 ניצעים מחייב

1
done
by
מיין לפי