Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

החלבון PCSK-9 הוא חלבון המצוי בתאי הכבד, נקשר לרצפטור ל-LDL ומעודד את פירוקו של הרצפטור. לאחרונה פותחה תרופה להורדת רמת הכולסטרול בדם, באמצעות שימוש בנוגדן כנגד PCSK-9. התרופה הוכחה כיעילה ביותר. מהו הרציונל מאחורי פיתוח התרופה?

1
done
by
מיין לפי

חולה מגיע לבדיקה עקב תחושת חולשה, ובדמו נמדדים ערכים גבוהים של לקטט ופירובאט, ביחס תקין זה לזה. נמצא גם כי הח.האמינית לאוצין גבוהה מאד בדמו. מתן גלוקוז כטיפול- החמיר מאד את מצבו. איזה מהחומרים הבאים עשוי להסביר תוצאות אלו? αKGDH = alpha-ketoglutarate dehydrogenase bcaaDH = branched-chain amino-acid dehydrogenase PDH = Pyruvate dehydrogenase

1
done
by
מיין לפי

לעובד בסורוקה יש היפוגליקמיה עם רמות אפסיות של קטונים בדם, למרות שהיה בצום לילה שלם. איזה אנזים חשוד כפגום אצלו?

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמצבים הבאים יביא לעלייה בקצב סינתזת כולסטרול?

1
done
by
מיין לפי

היפראמונמיה (רמת אמוניה גבוה בדם) נגרמת כתוצאה מפגיעה ביכולת של מעגל האוריאה לייצר אוריאה ובכך לנטרל אמוניה (אמוניום). עליה ברמת אמוניה היא רעילה. כאשר אחד מהאנזימים הבאים פגום, לא נגרמת היפראמונמיה (בכל השאר כן תגרם). באיזה אנזים מדובר?

1
done
by
מיין לפי

תינוקת בת 4 חודשים סבלה מקטואצידוזיס ומפגיעה משמעותית בייצור Malonyl CoA. איזה מהממצאים יכול להוות הסבר למצבה?

1
done
by
מיין לפי

תרבית תאי כבד הודגרה בנוכחות ציטראט וללא נוכחות ציטראט, ונמדדה רמת החומציות (pH) הנוזל החוץ תאי, כפי שמתואר בגרף. ידוע כי תאי כבד מבטאים חלבון טרנספורט המעביר את הציטראט אל תוך התאים. ע"פ תוצאות הניסוי, איזה מהמשפטים הבאים נכון? הערה: Oligomycin מעכב ATP סינתאז במיטוכונדריה.

1
done
by
מיין לפי

איזה מהמשפטים הבאים לגבי GNG (גלוקונאוגנזה) נכונים ביותר?

1
done
by
מיין לפי
by Nir Doron
Nir Doron 0 נקודות · לפני חודשיים
מוניטין: 1
למה זה לא גם 2?
by

תינוק בן שנה סובל מהפרעות מטבוליות.נערכו מבחני העמסת גלוקגון שעתיים לאחר ארוחה וכן לאחר 8 שעות צום. במבחנים אלו הוזרק גלוקגון, ונבדקה רמת הגלוקוז בדם בזמן 0, ולאחר 15 ו-30 דקות. התקבלו התוצאות המופעיות בטבלה [mg\ml]. מתוך תוצאות אלו ניתן להסיק כי הילד סובל מחוסר ב:

1
done
by
מיין לפי

תינוק אשר נחשד כסובל ממחלה מטבולית הגיע לחדר מיון. רקמת הכבד שנלקחה בביופסיה מהתינוק, וכן רקמת כבד מתורם בריא הודגרו עם ח.שומן פלמיטית (Palmitate) המכילות 16 פחמנים. הניסוי בוצע בו זמנית בשלושה תנאים: א. הדגרה בנוכחות ח.שומן מסומנות בסמן רדיואקטיבי על פחמן מספר 1 (C14 palmitate-1) ב. הדגרה בנוכחות ח.שומן מסומנות בסמן רדיואקטיבי על פחמן מספר 6 (C14 palmitate-6) ג. הדגרה בנוכחות ח.שומן מסומנות בסמן רדיואקטיבי על פחמן מספר 14 (C14 palmitate-14) נמדדו תוצרי חימצון ח.השומן המסומנות והתקבלו התוצאות הבאות, המתוארות בטבלה. מה יכול להיות הגורם למחלה?

1
done
by
מיין לפי