Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חוקרת בודקת את הקשר שבין מספר הפעמים שמנהל מותח ביקורת על העובדים לבין התפוקה שלהם. לשם כך היא מעבירה לעובדים שאלונים בהם הם מתבקשים לציין את מספר הפעמים במשך היום שהמנהל שלהם מבקר אותם, ובודקת את תפוקותיהם. היא מצאה כי, למרות מספר יוצאים מן הכלל, ככל שהמנהל מעביר ביקורת רבה יותר על העובדים כך תפוקותיהם יורדות. אצל חלק התפוקה יורדת באופן דראסטי ואצל חלק באופן מתון מאוד. איזו מהמתאמים הבאים יכולים להעיד על ממצאיה?

1
done
by
מיין לפי
by Bar Perlman
Bar Perlman 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 3
איך -0.6 מייצג גם שהתפוקה יורדת באופן דראסטי? זה לא אמור להיות שתי התשובות עם המינוס נכונות?
by

במערך מחקר מתאמי:

1
done
by
מיין לפי

בארגון מסוים, ארבעה פועלי ייצור שעובדים יחד במחלקת הייצור, נפגשים באופן די קבוע בשעות הערב בבית קפה. על פי הנלמד בנושא קבוצות וצוותים נכון לומר כי כאשר הם נפגשים בערב הם:

1
done
by
מיין לפי

שלמה ראש צוות של 10 עובדים. שלמה מרגיש כי הדברים עדיין לא ברורים ולתחושתו העובדים עוד לא ממש מבינים כי הם חלק מקבוצה שאמורה לבצע משימות. לאור הנלמד בנושא קבוצות וצוותים סביר כי:

1
done
by
מיין לפי

רפאלי וסטון חקרו השפעת הבעת רגש על מכירות בחנויות נוחות. מה תמליצו למנהלים בארגונים לעשות לאור מחקר זה?

1
done
by
מיין לפי

יורם התעורר בוקר אחד עם תחושת עליזות ושלווה בדרכו לעבודה. בעבודה, למרות אתגרים וקשיים שנצבו בדרכו הוא התמודד איתם מבלי לחוש לחוץ. תחושה זו המשיכה מספר ימים אחר כך. מהי הסיבה שתחושתו של יורם היא מצב רוח (mood ) ולא רגש (emotion)?

1
done
by
מיין לפי

נחום עבר אירוע מלחיץ בעבודתו. הדבר פגע בתפקוד שלו והמנהלים שלו החליטו לשלוח אותו לסדנת התמודדות עם לחצים. בסדנא תורגלו עם נחום טכניקות הרפיה. על סמך מה שנלמד בכיתה נכון לומר כי:

1
done
by
מיין לפי

בחברה מסוימת נקנו לאחרונה שתי מכונות הדפסת תלת ממד לייצור מוצרים שונים, כאשר למעשה מכונה אחת הייתה יכולה לייצר את שני המוצרים. מקרה כזה סביר שיקרה בחברה בעלת מבנה:

1
done
מבנה חטיבתי הוא מבנה בזבזני בי מדובר על כפילות בבל דבר, לכן היה צריך לרבוש שתי מבונות.
by
מיין לפי

יועץ ארגוני מקיים ראיונות עם שני מנהלים בכירים בארגון כלשהו: מנהל הפיתוח אומר על מנהל הייצור : הוא בסה"כ "פועל" לא בן אדם שחושב קדימה, כל מה שהוא רוצה זה לייצר את אותם מוצרים מיליון שנה ומהר. אין לו שום הבנה שעתיד החברה תלוי בחדשנות, הוא עוד יהרוס את החברה. מזל שלעובדים שלי אין שום מגע איתו. מנהל הייצור אומר על מנהל הפיתוח : אין לבחור הזה כל הבנה שבסופו של יום, החברה מרוויחה כי אני מוציא הרבה מוצרים כל יום שמוכרים אותם. אין לו שום הבנה בתהליכי ייצור, הוא רוצה לפתח איזה צעצוע ולא אכפת לו אם אי אפשר לייצר אותו בזמן סביר. אם העובדים שלי היו פעם אחת שומעים אותו מציע הצעות שהוא מציע בישיבת הנהלה, היו 'אוכלים אותו בלי מלח'. דברים אלה מעידים על כך שמבנה החברה שבה עובדים המנהלים הוא:

1
done
<ins>מדובר על מחלקות )ייצור ופיתוח( אשר נפרדות אחת מהשניה, אין תקשורת טובה בינהם ויש התמקצעות על חדשנות.</ins>
by
מיין לפי

דן עובד בחברת הייטק ויואב בחברה לייצור בטחוני. דן מספר ליואב על מקרה בו המנכ"ל שלו ניסה להיכנס לארגון בלי תג מזהה והמאבטח בכניסה סירב בתוקף להכניס אותו, על אף פי שידע במי מדובר. המנכ"ל העריך מאוד את החלטת המאבטח ונתן לו בונוס כספי כאות הערכה. יואב גיחך במקצת וסיפר שלאחרונה היה גם בחברה שלו מקרה דומה אך בניגוד לתגובת המנכ"ל בחברה בה עובד דן, המנכ"ל שלו התעצבן על החלטת המאבטח לא להכניס אותו וציווה לפטרו. על פי מודל התרבות של שיין ניתן להסיק ש:

1
done
יפורים שייבים לרובד הגלוי )א'(, מתחת לסיפורים עומדים ערבים עליהם עומדת החברה )ב'( ועל ההנחות השונות בבול הקשור לפעילות החברה )ג'(.
by
מיין לפי