Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה היתרונות שביצירת הצעד הראשון?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין החלטה אסטרטגית להחלטה לא אסטרטגית?

1
done
by
מיין לפי

מהי גלובליזציה במודל פסטל?

1
done
by
מיין לפי

במקסיקו יש מאגר גדול של נפט, כאשר תוצר לוואי של נפט הוא פלסטיק. ככל שיהיה פחות נפט יהיה פחות פלסטיק, מה שיגדיל את המחיר של גבינת סקי הנמצאת בקופסת פלסטיק מאחר ויותר יקר להשיג אותו כשיש פחות ממנו. דוגמא לאיזה גורם זה ממודל פסטל?

1
done
by
מיין לפי

דילמת האסיר הוא דוגמא ל:

1
done
by
מיין לפי

מהי שיטת shapely value?

1
done
by
מיין לפי

מדוע חשוב להבין את מהות השינוי ולא סתם לזהות את השינויים בסביבת הענף?

1
done
by
מיין לפי

מה כולל מודל חמשת הכוחות של פורטר

1
done
by
מיין לפי

עוצמת יריבות המתחרים בענף גבוהה יותר ככל ש:

1
done
by
מיין לפי

היריבות בענף גבוהה יותר ככל שעלות המעבר/חסמי המעבר

1
done
חסמי מעבר זה העלות בתור לקוח לעבור למתחרה (לא בהכרח עלות כספית). בעלות מעבר נמוכה לחברות יש הזדמנות למשוך אליהם יותר לקוחות לכן התחרות גדולה.
by
מיין לפי