Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו פקטור החנקן לחלבון הגלוטן בבדיקת קלדהל?

1
done
by
מיין לפי

מהו ערך PDCAAS?

1
done
by
מיין לפי

איזה קמח יתקבל מטחינת חיטה קשה?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין קמח לבן קשה וקמח לבן רך?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחוז העמילן בקמח חיטה לבן קשה?

1
done
by
מיין לפי

מהו אחוז הרטיבות המקסימלי המותר ע"פי התקן הישראלי לקמח?

1
done
by
מיין לפי

אחוז החלבון בקמח לבן קשה

1
done
by
מיין לפי

מהו אחוז האפר בקמח כהה?

1
done
by
מיין לפי

יחס הוספת שמרים לחים לשמרים יבשים (שמרים אינסטנט)?

1
done
by
מיין לפי

מהו משך חיי המדף של שמרים לחים הנשמרים בקירור?

1
done
by
מיין לפי