Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי קוטר, מהו מנהיג?

1
done
by
מיין לפי
by Sharon Levy
Sharon Levy 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 207
ההגדרה המלאה: "מנהיגות היא על התמודדות עם שינוי - מוטיבציה והשראה מניעים אנשים, לא ע"י דחיפתם לכיוון הנכון על ידי מנגנוני שליטה, אלא על ידי סיפוק צרכים בסיסיים אנושיים של הישגיות, השתייכות, הכרה, הערכה עצמית ותחושת שליטה אישית בחייהם. רגשו אלו מביאים להפקת תגבוה חזקה"
by

לפי פופר, מהן שלושת דרכי ההפעלה/הנעה של אנשים?

1
done
by
מיין לפי

לטענת פופר, אחת מדרכי ההפעלה היא סמכות. למה הוא התכוון?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

לטענת פופר, אחת מדרכי ההפעלה היא כוח. למה הוא התכוון?

1
done
by
מיין לפי

לפי פופר, מהי ההגדרה של מנהיגות?

1
done
by
מיין לפי

לטענת פופר, אחת מדרכי ההפעלה היא השפעה. למה הוא התכוון?

1
done
by
מיין לפי

כיצד חוקר בשם יוקל הגדיר מנהיגות?

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

במערכת הבחירות האחרונה, מפלגת העבודה הוציאה תשדיר בו נראה היו"ר יצחק הרצוג מדבר, אך קולו מדובב על ידי גבר בעל קול נמוך וסמכותי. על פי הנאמר בכיתה, תשדיר זה מסמל את העקרונות העומדים מאחורי תיאוריית:

1
done
by
מיין לפי

כפי שנלמד בכיתה, תופעת ה-First Follower ("המונהג הראשון") מתקשרת באופן הישיר ביותר לתיאוריית:

1
done
by
מיין לפי

מה אינו חלק משיטת חלוקת המענקים המתוארת במאמר של Stayer (1990)?

1
done
by
מיין לפי