Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ע"פ וויל אלכוהול הוא:

1
done
by
מיין לפי

קבלה חברתית של שימוש בסמים מסוימים מלווה בד"כ ב:

1
done
by
מיין לפי

ע"פ וויל מה הקשר בין שימוש בסמים ואכילת חזיר?

1
done
done
by
מיין לפי
by Gal Maron
Gal Maron 1 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 15
לפי מה שכתוב לי ולפי הבוחן הראשון שהיה השנה (תשע"ט) התשובה היא : טאבו שרירותי...
by

על מה מבוססת האבחנה בין סמים קלים וקשים?

1
done
by
מיין לפי

ע"פ הטיפולוגיה של פאופל ושות' ניתן לסווג את התיאוריה של וויל כתיאוריה

1
done
by
מיין לפי

הביקורת העיקרית כלפי תיאוריות נוירוכימיות היא:

1
done
by
מיין לפי

הבעיה העיקרית עם תיאוריות אישיות היא

1
done
by
מיין לפי

מה הבעיה העיקרית עם התאוריות הסוציולוגיות הנסקרות אצל פאופל ושות'?:

1
done
by
מיין לפי

ע"פ תיאוריית ההבנייה החברתית של הטכנולוגיה, חובבי צדפות אבאלון ומנהיגי האפרטהייד הן דוגמאות ל:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

אם פינץ' וביז'קר היו צופים בפרק שצפינו בו שבוע שעבר, ודאי היו מציינים כיצד:

1
done
by
מיין לפי