Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזו קבוצה, ע"פ פאופל ושות', ימצאו נוגדי חרדה ודיכאון כמו פרוזק וציפרלקס?

1
done

מפדרון, או חגיגת, דומה בהרכבו לאמפתמינים ולקתינון. לכן הוא חלק מקבוצת ה....

1
done

איזו מהמולקולות הבאות יוצאת דופן?

1
done

חווית שקט ושלווה מאפיינת דיווחי משתמשים ב....

1
done

מה מבין הבאים אינו אופייני לסמים פסיכדליים?

1
done

ע"פ הקריטריונים של נאט, שליחת הודעת זימה לאקס בטלפון בהיותך תחת השפעת אלכוהול היא דוגמה ל....

1
done

ע"פ נאט, אשפוז במחלקה סגורה בעקבות סדרה של התקפי חרדה לאחר שימוש מסיבי בקנאביס הוא דוגמה ל...

1
done

ע"פ נאט, ראש משפחה שבעקבות התמכרות לאופיאטים הופך לחסר בית, מבטא...

1
mood

נאט מדווח שהמתאמים בין מימדים שונים בסיווג לבין סטטיסטיקות מקבילות (למשל שיעורי מוות) הן....

1
done

Noa Dotan

Noa Dotan
יותר מ-6 חודשים
מישהו.י הבינ.ה את השאלה ויכול.ה לנסח את יותר טוב?
0

Noa Dotan

Noa Dotan
יותר מ-6 חודשים
את זה*
0

איזה מבין החומרים הבאים אינו מופיע בחמישייה הפותחת מבחינת שקלול נזק כולל?

1
done