Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במונחים של זינברג, הציווי "בזמן טוב, במקום טוב, עם אנשים טובים"

1
שאלה #16049
done

עבור רובם של היהודים בפלשתין המנדטורית, השימוש העיקרי בקאנביס היה:

1
שאלה #16050
done

עבור מרבית האמריקאים לפני האיסור על אלכוהול, השימוש העיקרי של קאנביס היה:

1
שאלה #16051
done

איזה תפקיד מילא הקאנסביס ע"פ פלגי אצל רם, ביצירת קטגוריה של "מזרחים"

1
שאלה #16052
sentiment_very_satisfied

דיווחים על חיי לילה, סמים ומוזיקה אתנית ב"שטח גדול" ביפו נשמעים דומים להפליא ל:

1
שאלה #16053
done

אם ההיסטוריה של המלחמה בסמים, היא היסטוריה גזעית, לאיזה קבוצה כוונו חוקי היובש:

1
שאלה #16054
done

אם ההיסטוריה של המלחמה בסמים, היא היסטוריה גזעית, לאיזה קבוצה המלחמה באופיום:

1
שאלה #16055
sentiment_very_satisfied

אם ההיסטוריה של המלחמה בסמים, היא היסטוריה גזעית, לאיזה קבוצה כוונה המלחמה בקאנביס:

1
שאלה #16056
done

מה מהבאים אינה "טכנולוגיה של לובן" בהקשר של התגובה למגיפה האופיאדים:

1
שאלה #16057
done

מדוע השחורים הם היעד למלחמה בהרואין וקראק:

1
שאלה #16058
done