Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הדוגמה המורחבת של נאט לגבי קטאמין באה להראות ש...

1
done

איזה מבין הבאים לא עומד במתאם גבוה עם השאר?

1
sentiment_very_satisfied

Noa Dotan

Noa Dotan
יותר מ-6 חודשים
מישהו יודע איפה זה מופיע ולמה זה קשור?
0

איזה מבין החומרים הבאים הוא בעל הנזק הקטן ביותר בסך הכל?

1
done

איזה מבין החומרים הבאים הוא בעל הנזק הגדול ביותר בסך הכל?

1
done

בסוף המאה ה19, התמכרות נתפסה כ...

1
done

מדוע מדע ההתמכרות במאה ה20 התגבש יותר סביב תסמונת גמילה פיזית מאשר סביב תאוריות דינמיות?

1
sentiment_very_satisfied

מה מבין הבאים אינה ביקורת של ווינברג על ההתייחסות הביומדיקלית לאובדן שליטה?

1
done

הביקורת העיקרית של ווינברג על גישות של מדעי החברה להתמכרות היא...

1
done

ע"פ ווינברג, מה משותף להתמכרות, סביבות בנויות וקיימות אקולוגית?

1
done

מה משותף לקוקאין, רביעיית מיתרים וגבינה בשלה ע"פ מורן?

1
done