Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הדוגמה המורחבת של נאט לגבי קטאמין באה להראות ש...

1
שאלה #16029
done

איזה מבין הבאים לא עומד במתאם גבוה עם השאר?

1
שאלה #16030
done

Noa Dotan

Noa Dotan
לפני חודשיים
מישהו יודע איפה זה מופיע ולמה זה קשור?
0

איזה מבין החומרים הבאים הוא בעל הנזק הקטן ביותר בסך הכל?

1
שאלה #16031
done

איזה מבין החומרים הבאים הוא בעל הנזק הגדול ביותר בסך הכל?

1
שאלה #16032
done

בסוף המאה ה19, התמכרות נתפסה כ...

1
שאלה #16033
done

מדוע מדע ההתמכרות במאה ה20 התגבש יותר סביב תסמונת גמילה פיזית מאשר סביב תאוריות דינמיות?

1
שאלה #16034
done

מה מבין הבאים אינה ביקורת של ווינברג על ההתייחסות הביומדיקלית לאובדן שליטה?

1
שאלה #16035
done

הביקורת העיקרית של ווינברג על גישות של מדעי החברה להתמכרות היא...

1
שאלה #16036
done

ע"פ ווינברג, מה משותף להתמכרות, סביבות בנויות וקיימות אקולוגית?

1
שאלה #16037
mood

מה משותף לקוקאין, רביעיית מיתרים וגבינה בשלה ע"פ מורן?

1
שאלה #16038
done