Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים מתייחס לציפיות המשתמש מהשימוש בסם?

1
done

מה מהבאים היא השפעה אובייקטיבית של מריחואנה?

1
done

מה מהבאים היא השפעה כרונית של מריחואנה?

1
done

מה מהבאים היא השפעה סובייקטיבית של מריחואנה?

1
done

מהם חומרים נרקוטיים

1
done

איזה מהחומרים הבאים הוא החזק ביותר, במובן של מנה אפקטיבית

1
done

איזה מבין הבאים הם החומרים הממכרים ביותר? (לא כולל קפאין)

1
done

מה מבין הבאים נכון לגבי כל החומרים הנרקוטיים?

1
mood

באיזו מהקבוצות הבאות נכללים חומרים המכונים "סם אונס"?

1
done

באופן כללי, באיזו מהקבוצות הבאות הסיכוי למנת יתר הוא הגבוה ביותר?

1
done