Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לזוג ששניהם נמצאו נשאים למוטציה בגן CFTR שגורמת למחלת ציסטיק פיברוזיס ניתן להציע:

1
done
by
מיין לפי

3. בחר את המשפט הנכון לגבי מחלות מיטוכונדריאליות:

1
done
by
מיין לפי

4. בדיקת קריוטיפ לא מאפשרת לזהות:

1
done
by
מיין לפי

מי מהדוגמאות הבאות לא מתאימה לבדיקה ציטוגנטית?

1
done
by
מיין לפי

בבדיקת קריוטיפ של עובר נמצאו 3 כרומוזומי X. מה נכון להגיד לגבי עובר זה?

1
done
by
מיין לפי

מה ההרכב הגנטי של התאים בעובר עם טריזומיה?

1
done
by
מיין לפי

אנאאופלואידיות נגרמת בדר"כ כתוצאה מ-

1
done
by
מיין לפי

בחר את המשפט הנכון לגבי שינויים כרומוזומלים:

1
done
by
מיין לפי

מוטציות הגורמות למחלות אוטוזומליות רצסיביות הם לרוב:

1
done
by
מיין לפי

מה יהיה ההסבר ההגיוני ביותר למצב שבו לשני הורים בריאים יש שני ילדים החולים במחלה אוטוזומלית דומיננטית שהחדירות שלה מלאה?

1
done
by
מיין לפי