Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו העיקרון והאתגר החשוב ביותר בתעשיית המזון ?

1
done
by
מיין לפי

איזה ממוצרי המזון עברו תסיסה לקטית?

1
done
by
מיין לפי

מה הם קריופרוקטנטינים?

1
done
by
מיין לפי

מה הוא גליאדין?

1
done
by
מיין לפי

מהו חלבון החלב העיקרי?

1
done
by
מיין לפי

מה ההבדל בין עיקור לפיסטור ?

1
done
by
מיין לפי

מוצר עבר טיפול תרמי ב70 מעלות צלזיוס למשך חצי דקה . שרידותם הפתוגנים הם לפי העקומה המצורפת . האם המוצר מפוסטר כראוי ?

1
done
by
מיין לפי

מה תפקיד תפקיד אלקליין פוספוטאז בתעשיית המזון ?

1
done
by
מיין לפי

לשימוש באבקת חלב יש יתרונות וחסרונות, מה החיסרון ?

1
done
by
מיין לפי

מהו התהליך הטכנולוגי באמצעותו נהוג להכין אבקת חלב

1
done
by
מיין לפי