Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ספוגים נזונים בעיקר מ

1
שאלה #16738
sentiment_very_satisfied

השלד בספוגים מורכב מ

1
שאלה #16739
done

סמנו את המשפט הנכון

1
שאלה #16740
done

מה מהתהליכים הבאים מיטיב לתאר את מחזור החיים של ההידרתי obelia.sp

1
שאלה #16741
done

מה נכון לגבי ספוגים? (בחירה מרובה)

1
שאלה #16742
done
done

מה נכון לגבי אלמוגים? (בחירה מרובה)

1
שאלה #16743
done
done
done

בין אלמוגי האבן ושושנות לבין אצות שיתופיות וזואוקסנטלות מתנהלת מערכת היחסים הבאה:

1
שאלה #16744
done

סמנו את המשפט הנכון

0.83
שאלה #16745
done

אליאן טוץ

אליאן טוץ
יותר מ-6 חודשים
דיונון משתייך למשפחת הדיונונאים ולא לרב לוחיתיים. במהלך ההתפתחות הקונכייה שלהם התנוונה ונעלמה ולכן לדעתי התשובה הנכונה היא א
0

Yahel Shechter

Yahel Shechter
יותר מ-6 חודשים
התשובה תוקנה
0

אילו תכונות משייכות את הדיונון למערכת הרכיכות?

1
שאלה #16746
done

סמנו את התשובה הנכונה ביותר לגבי כל המינים במחלקת הgastropoda

1
שאלה #16747
done