Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

ספוגים נזונים בעיקר מ

1
done
by
מיין לפי

השלד בספוגים מורכב מ

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי

מה מהתהליכים הבאים מיטיב לתאר את מחזור החיים של ההידרתי obelia.sp

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי ספוגים? (בחירה מרובה)

1
done
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי אלמוגים? (בחירה מרובה)

1
done
done
done
by
מיין לפי

בין אלמוגי האבן ושושנות לבין אצות שיתופיות וזואוקסנטלות מתנהלת מערכת היחסים הבאה:

1
done
by
מיין לפי

סמנו את המשפט הנכון

1
done
by
מיין לפי
by אליאן טוץ
אליאן טוץ 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
דיונון משתייך למשפחת הדיונונאים ולא לרב לוחיתיים. במהלך ההתפתחות הקונכייה שלהם התנוונה ונעלמה ולכן לדעתי התשובה הנכונה היא א
by
by Yahel Shechter
Yahel Shechter 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 255
התשובה תוקנה
by

אילו תכונות משייכות את הדיונון למערכת הרכיכות?

1
done
by
מיין לפי

סמנו את התשובה הנכונה ביותר לגבי כל המינים במחלקת הgastropoda

1
done
by
מיין לפי