Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תופעת ההלבנה bleaching באלמוגים הינה

1
done
by
מיין לפי

מנגנון שחרור תאים צורבים cnidocytes כולל

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי תולעים (בחירה מרובה)

1
done
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי רביה בתולעים?

1
done
by
מיין לפי

איבר הנשימה בחרקים הוא

1
done
by
מיין לפי

תפקיד הטריכוציסט בריסוניות

1
done
by
מיין לפי

תפקיד הגרעינים בסנדליות הוא

1
done
by
מיין לפי

קרנוניות חוריריות ושמשוניות הן

1
done
by
מיין לפי

פגוציטוזה ואנדוסיטוזה הינן צורות הכנסת מזון לתא

1
done
by
מיין לפי
by Barak Aviram
Barak Aviram 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 1
לדעתי פאגוציטוזה זה בליעה של חיידקים או בע"ח זעירים ופינוזיטוזה זה בליעה של מולקולות גדולות..לכן לדעתי התשובה הכי נכונה היא 3
by
by Yahel Shechter
Yahel Shechter 0 נקודות · יותר מ-6 חודשים
מוניטין: 50
אנדוציטוזה היא שם כולל להכנסת חומרי מזון לתא, תחתיה נכנסים פאגוציטוזה ופינוזיטוזה. אני מצטטת את ויקיפדיה: אנדוציטוזה או בליעה תאית (endo=בתוך, cytos=תא) היא קליטת חומר אל תוך התא על ידי כליאתו בהתקפלות של קרום התא כלפי פנים, וסגירת ההתקפלות כשלפוחית. האנדוציטוזה נחלקת לבליעת חלקיקים המכונה בולענות (פגוציטוזה) ולגמיעת נוזלים המכונה גמענות (פינוציטוזה). התהליך ההפוך נקרא פליטה תאית או אקסוציטוזה. בבלענות (פגוציטוזה) נבלעים לרוב חלקיקים גדולים כמו חלבונים ועמילן (אצל תאים המשתמשים בהם למטרת מזון כמו אמבה או סנדלית). בגמענות (פינוציטוזה) נגמע נוזל חוץ תאי (הנוזל המצוי בין כל תא ותא), בדרך כלל כאשר התא מצוי בעקה עקב מחסור בנוזלים
by

מה זה volvox?

1
done
by
מיין לפי