Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אם עובד שבע רצון מהעבודה שלו..

1
done
by
מיין לפי

בנושא של התאמה בין האדם לארגון, איזו גישה מתאימה יותר?

1
done
by
מיין לפי

מנהל אמר שאצלו יש חלוקת עבודה ברורה ומוגדרת, אין פרוטקציות, גיוס ומיון עובדים הוא לפי ותק וכישורים וכך גם התגמול. לפי איזו תיאוריה המנהל פועל?

1
done
by
מיין לפי

טיילור בעקרונות הניהול המדעי מתמקד ביעילות ה ___ וובר בתיאוריה הקלאסית רציונאלית מתמקד ביעילות ה___

1
mood
by
מיין לפי

סמן את המשפט הנכון בנוגע ל- "קפיטריית תגמולים":

1
done
by
מיין לפי

מנהל הודיע לעובדים שעקב קיצוץ 15% מהעובדים יפוטרו. חיים בתגובה: "איזו חוצפה, הוא אמר שכולנו נהיה מחוסרי עבודה, איזו שטות, יש לו מפעל למנעולים, התנאים יורעו, בסוף מה שיקרה הוא שנעבוד קשה יותר ונקבל שכר נמוך מאלו שבמפעל השני!". דבריו של חיים הם דוגמא ל...

1
done
by
מיין לפי

מהו המרכיב החשוב ביותר מבחינה ארגונית לשביעות רצון?

1
done
by
מיין לפי

בפסיכולוגיה חיובית בהקשר ארגוני, שמים דגש על:

1
done
by
מיין לפי

דני הוא טיפוס A, לכן הוא צריך ללכת לעבוד בארגון עם אישיות A

1
done
by
מיין לפי

חשיפת שחיתויות (Whistle blowing) הינה דוגמא ל:

1
done
by
מיין לפי