Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים מהווה מנגנון לסינכרוניזציה של קליפת המוח בשינה?

1
mood
by
מיין לפי

מה המנגנון המאפשר מיקום אובייקט שמיעתי במרחב?

1
done
by
מיין לפי

המשותף לשכבה 5 באזור הסומטו-סנסורי הראשוני של קליפת המוח ולשכבה 5 באזור המוטורי הראשוני:

1
done
by
מיין לפי

צפיפות תאי העצב של הקליפה הסנסומוטורית של מי מהיונקים הבאים הנמוכה ביותר:

1
done
by
מיין לפי

מדוע לא ניתן לזהות מיקום השערה מאיברי החישה הנמצאים בשרירי הפנים המזיזים את השערות, ואיך בכל זאת ניתן לדעת מיקום השערה?

1
done
by
מיין לפי

מה ידוע על הקשר בין שינה ובין place cells?

1
done
by
מיין לפי

מה הקשר בין איחוד אלמנטים לבין Temporal Correlation Hypothesis?

1
done
by
מיין לפי

איך נוכל למדוד קידוד של גירוי חושי?

1
done
by
מיין לפי

מה מאפשר תפיסת צלילים מורכבים?

1
done
by
מיין לפי

ברודמן שיער על חלוקה תפקודית בהתאם לחלוקה היסטולוגית, מה אישר?

1
done
by
מיין לפי