Discuss, Learn and be Happy דיון בתשובות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הולסים של יוהן שטראוס כתובים בקצב:

1
שאלה #22306
done

הכלי המרכזי עליו ניגן חן צימבליסטה,בקונצרט האחרון הסמסטר היה:

1
שאלה #22307
mood

במקצב 6 הביט הראשון של המנצח יהיה:

1
שאלה #22308
done

המשותף ל"פיציקטו פולקה" ולרובו של הפרק השלישי בסימפוניה הרביעית של צ'יקובסקי הוא:

1
שאלה #22309
done

האם יכולה תזמורת לנגן ברמה גבוהה גם בלי מנצח?

1
שאלה #22310
done

מספר המיתרים בכלי הקשת הוא:

1
שאלה #22311
done

הפיקולו הוא:

1
שאלה #22312
sentiment_very_satisfied

מרש החתונה הידוע ביותר במוסיקה הקלאסית לקוח:

1
שאלה #22313
done

לאיזה כלי, מהכלים הבאים ,נכתבו יותר קונצרטים עבורם בליווי תזמורת:

1
שאלה #22314
done

המלחין ברליוז התאפיין:

1
שאלה #22315
done