צעדים ראשונים בשחמט: בוחן פתע על כלי ולוח השחמט

בוחן פתע על לוח השחמט כלי השחמט ערכם ותנועתם על הלוח