צעדים ראשונים בשחמט: מראה הכלים בפועל

בפרק זה נלמד איך נראים כלי השחמט בפועל במציאות ונשווה לאיורים שלהם על גבי לוח השחמט.