Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הרישום המצורף מתאר שינויים במתח הממברנה עם הזמן, ותגובה לחומר כימי לא ידוע. מה מהמשפטים הבאים נכון:

1
done
by
מיין לפי

הפוטורצפטוירם מעבירים את גירוי האור הלאה ע"י:

1
done
by
מיין לפי

שמתם חומר אשר מעלה את ייצור הATP על תאי בטא של איי לנגרהנס, מה צפוי שיקרה?

1
done
by
מיין לפי

מנגנון ההתמרה של גלי קול בתאי השערה באוזן הפנימית:

1
done
by
מיין לפי

בזמן התקפת לב יש לפעמים הקרנה של הכאב ליד שמאל. מה הסיבה לכך?

1
mood
by
מיין לפי

איזה מבין הבאים היא לא תגובה צפויה לירידה בטמפרטורה ?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי מע"מ?

1
done
by
מיין לפי

מה מהמנגנונים הבאים יכול לגרום לעיכוב של הפוסט סינפטי:

1
done
by
מיין לפי

כאשר ריבוע אור חולף על פני העין:

1
done
by
מיין לפי

היכן תצפו למצוא את הרצפטור להורמון הידרופובי?

1
done
by
מיין לפי