Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

14. לאדם עם חוסר תחושה וטונוס שרירים מוגבר ביד ורגל ימין יהיה קרוב לוודאי גם:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

נמצא חסם החוסם תעלות דלף של אשלגן ונתרן באופן חלקי. מה יקרה לדעתך למתח הממברנה?

1
done
by
מיין לפי

14. סיבי פורקנייה הם צברי אקסונים של מוטורנוירונים שאחראים באופן ישיר להתפשטות של הערור בחדרים

1
done
by
מיין לפי

14. מה מהבאים נכון לגבי מהירות הולכה של האקסונים הפריפריים המוליכים א תהתחושה מרקמות הגוף?

1
done
by
מיין לפי

בזמן פרפור חדרים, גם לחץ הדם העורקים וגם לחץ הדם הורידי יורד

1
done
by
מיין לפי

14. מנגנון מחלת הפרקינסון הוא:

1
sentiment_very_satisfied
by
מיין לפי

14. אתה רוצה לבדוק סף תחושה במגע בשתי אוכלוסיות שונות של נבדקים. מה מהבאים מתאים ביותר?

1
done
by
מיין לפי

16. אינאקטיבציה של תעלות נתרן תלויות מתח נובעת מתנועה של הסגמנט הרביעי (s4) של התעלה פנימה

1
done
by
מיין לפי

14. מה משותף לחוש הריח ולפחות לעוד אחד מהחושים האחרים?

1
done
by
מיין לפי

לפי המודל הקלאסי, איך נוצר שדה רצפטיבי של נוירונים בשכבה 4 בקליפת המוח הראייתית? (שאלה זהה לשאלה מס 29147 אך עם סעיפים שונים)

1
done
by
מיין לפי