Discuss, Learn and be Happy דיון בשאלות

help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה מבין העצבים הבאים לא ניתן למצוא אקסונים של נוירונים שגוף התא שלהם נמצא ה-dorsal root ganglion ליד חוליה מסוימת של עמוד השדרה?

1
done
by
מיין לפי

מה משמעות המונח population coding?

1
done
by
מיין לפי

מי מהחושים הבאים נותן אינפורמציה מרחבית כבר ברמת הרצפטור?

1
mood
by
מיין לפי

לכל תא במערכת תחושתית אפשר להגדיר tuning curve. מה נכון לגבי עקומות אלה?

1
done
by
מיין לפי

מה נכון לגבי חוש הריח?

1
done
by
מיין לפי

היכן נמצאים גופי של נוירונים פרה-גנגליונים פרסימפתטיים (parasympathetic preganglionic neurons)?

1
done
by
מיין לפי

EEG משמש ל:

1
done
by
מיין לפי

אשליות אופטיות מעידות בין השאר: (2 תשובות)

1
done
done
by
מיין לפי

אם נשים על תא כרומפין מבלוטת האדרנל אשר מפריש אדרנלין חומר שמעכב את משארבת הפרוטונים הוזיקולרית, מה תצפו תהיה ההשפעה על הפרשת האדרנלין בתא זה לאורך זמן?

1
done
by
מיין לפי

שתיית כוסית אלכוהולית אחת יותר מידי גורמת להליכה על בסיס רחב וקושי בתנועה מכוונת. הסיבה לכך היא קרוב לוודאי:

1
done
by
מיין לפי